MÜŞTERİ HİZMETLERİ
KATEGORİLER

Sınav Mevzuatı Kuram Kitap

Barkod No: 9786059637718
Basım Tarihi : Ekim
Cilt Durumu : Karton
Stok Sayısı: 0
İndirimli Fiyat /
Teslim süresi
21 Ocak 2019 Pazartesi
Kategoriler:
Sınav Mevzuatı Kuram Kitap Kitaptaki konuların ana başlıkları: İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR İKİNCİ KISIM: TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER ÜÇÜNCÜ KISIM: CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI DÖRDÜNCÜ KISIM: MALİ VE EKONOMİK HÜKÜMLER BEŞİNCİ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER ALTINCI KISIM: GEÇİCİ HÜKÜMLER YEDİNCİ KISIM: SON HÜKÜMLER TÜRK CEZA KANUNU BİRİNCİ KİTAP: GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM: TEMEL İLKELER, TANIMLAR VE UYGULAMA ALANI İKİNCİ KISIM: CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI ÜÇÜNCÜ KISIM: YAPTIRIMLAR İKİNCİ KİTAP: ÖZEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI SUÇLAR İKİNCİ KISIM: KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR ÜÇÜNCÜ KISIM: TOPLUMA KARŞI SUÇLAR DÖRDÜNCÜ KISIM: MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR VE SON HÜKÜMLER TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU BİRİNCİ KİTAP: GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM: KAPSAM, TANIMLAR, GÖREV VE YETKİ İKİNCİ KISIM: KARARLAR, AÇIKLANMASI VE TEBLİĞİ, SÜRELER VE ESKİ HÂLE GETİRME DÖRDÜNCÜ KISIM: KORUMA TEDBİRLERİ BEŞİNCİ KISIM: İFADE VE SORGU ALTINCI KISIM: SAVUNMA İKİNCİ KİTAP: SORUŞTURMA BİRİNCİ KISIM: SUÇLARA İLİŞKİN İHBARLAR VE SORUŞTURMA İKİNCİ KISIM: KAMU DAVASININ AÇILMASI ÜÇÜNCÜ KİTAP: KOVUŞTURMA EVRESİ BİRİNCİ KISIM: KAMU DAVASININ YÜRÜTÜLMESİ İKİNCİ KISIM: KAMU DAVASININ SONA ERMESİ DÖRDÜNCÜ KİTAP: MAĞDUR, ŞİKÂYETÇİ, MALEN SORUMLU, KATILAN BİRİNCİ KISIM: SUÇUN MAĞDURU İLE ŞİKÂYETÇİNİN HAKLARI İKİNCİ KISIM: KAMU DAVASINA KATILMA BEŞİNCİ KİTAP: ÖZEL YARGILAMA USULLERİ BİRİNCİ KISIM: GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI, TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMADA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ, BAZI SUÇLARA İLİŞKİN MUHAKEME USULÜ İKİNCİ KISIM: UZLAŞMA VE MÜSADERE ALTINCI KİTAP: KANUN YOLLARI BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER İKİNCİ KISIM: OLAĞAN KANUN YOLLARI ÜÇÜNCÜ KISIM: OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI YEDİCİ KİTAP: KANUN YOLLARI BİRİNCİ KISIM: YARGILAMA GİDERLERİ İKİNCİ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TÜRK MEDENİ KANUNU BİRİNCİ KİTAP: KİŞİLER HUKUKU BİRİNCİ KISIM: GERÇEK KİŞİLER İKİNCİ KISIM: TÜZEL KİŞİLER İKİNCİ KİTAP: AİLE HUKUKU BİRİNCİ KISIM: EVLİLİK HUKUKU İKİNCİ KISIM: HISIMLIK ÜÇÜNCÜ KISIM: VESAYET ÜÇÜNCÜ KİTAP: MİRAS HUKUKU BİRİNCİ KISIM: MİRASÇILAR İKİNCİ KISIM: MİRASIN GEÇMESİ DÖRDÜNCÜ KİTAP: EŞYA HUKUKU BİRİNCİ KISIM: MÜLKİYET İKİNCİ KISIM: SINIRLI AYNÎ HAKLAR TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TÜRK BORÇLAR KANUNU BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER İKİNCİ KISIM: ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TÜRK TİCARET KANUNU BİRİNCİ KİTAP: TİCARİ İŞLETME BİRİNCİ KISIM: TACİR İKİNCİ KISIM: TİCARET SİCİLİ ÜÇÜNCÜ KISIM: TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI DÖRDÜNCÜ KISIM: HAKSIZ REKABET BEŞİNCİ KISIM: TİCARİ DEFTERLER ALTINCI KISIM: CARİ HESAP YEDİNCİ KISIM: ACENTELİK İKİNCİ KİTAP: TİCARET ŞİRKETLERİ BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER İKİNCİ KISIM: KOLLEKTİF ŞİRKET ÜÇÜNCÜ KISIM: KOMANDİT ŞİRKET DÖRDÜNCÜ KISIM: ANONİM ŞİRKET BEŞİNCİ KISIM: SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET ALTINCI KISIM: LİMİTED ŞİRKET ÜÇÜNCÜ KİTAP: KIYMETLI EVRAK BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER İKİNCİ KISIM: NAMA YAZILI SENETLER ÜÇÜNCÜ KISIM: HAMİLE YAZILI SENETLER DÖRDÜNCÜ KISIM: KAMBİYO SENETLERİ BEŞİNCİ KISIM: KAMBİYO SENETLERİNE BENZEYEN SENETLER VE DİĞER EMRE YAZILI SENETLER ALTINCI KISIM: MAKBUZ SENEDİ VE VARANT DÖRDÜNCÜ KİTAP: TAŞIMA İŞLERİ BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER İKİNCİ KISIM: EŞYA TAŞIMA ÜÇÜNCÜ KISIM: TAŞINMA EŞYASI TAŞIMASI DÖRDÜNCÜ KISIM: DEĞİŞİK TÜR ARAÇLAR İLE TAŞIMA BEŞİNCİ KISIM: YOLCU TAŞIMA ALTINCI KISIM: TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCUSU BEŞİNCİ KİTAP: DENİZ TİCARETİ BİRİNCİ KISIM: GEMİ İKİNCİ KISIM: DONATAN VE DONATMA İŞTİRAKI ÜÇÜNCÜ KISIM: KAPTAN DÖRDÜNCÜ KISIM: DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELERİ BEŞİNCİ KISIM: DENİZ KAZALARI ALTINCI KISIM: GEMİ ALACAKLARI YEDİNCİ KISIM: SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI VE PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ TAZMİNİ SEKİZİNCİ KISIM: CEBRÎ İCRAYA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER ALTINCI KİTAP: DENİZ TİCARETİ BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER İKİNCİ KISIM: SİGORTA TÜRLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER İKİNCİ KISIM: ÖZEL HÜKÜMLER ÜÇÜNCÜ KISIM: DİĞER KANUNLARIN DEĞİŞTİRİLEN VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLERİ VE SON HÜKÜMLER HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER İKİNCİ KISIM: DAVA ÇEŞİTLERİ, DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR ÜÇÜCÜ KISIM: YAZILI YARGILAMA USULÜ DÖRDÜNCÜ KISIM: İSPAT VE DELİLLER BEŞİNCİ KISIM: HÜKÜM VE DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ ALTINCI KISIM: BASİT YARGILAMA USULÜ YEDİNCİ KISIM: YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ YARDIM SEKİZİNCİ KISIM: KANUN YOLLARI DOKUZUNCU KISIM: ÇEKİŞMESİZ YARGI ONUNCU KISIM: GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR ONBİRİNCİ KISIM: TAHKİM ONİKİNCİ KISIM: SON HÜKÜMLER İCRA VE İFLAS KANUNU BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İKİNCİ BAP: İLAMLARIN İCRASI ÜÇÜNCÜ BAP: İLAMSIZ TAKİP DÖRDÜNCÜ BAP: HACİZ YOLİYLE TAKİP BEŞİNCİ BAP: REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOL İLE TAKİP ALTINCI BAP: İFLAS YOLİYLE TAKİP YEDİNCİ BAP: İFLASIN HUKUKİ NETİCELERİ SEKİZİNCİ BAP: İFLASIN TASFİYESİ DOKUZUNCU BAP: İHTİYATİ HACİZ ONUNCU BAP: KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VEKİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ ONBİRİNCİ BAP: İPTAL DAVASI ONİKİNCİ BAP: KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI ON ÜÇÜNCÜ BAP: TAKSİRATLI VE HİLELİ İFLAS ON DÖRDÜNCÜ BAP: İTİBARIN YERİNE GELMESİ ON BEŞİNCİ BAP: FEVKALADE HALLERDE MÜHLET VE TATİL ON ALTINCI BAP: CEZAİ HÜKÜMLER ONYEDİNCİ BAP: HUSUSİ HÜKÜMLER
Ürün Özellikleri
YayınEvi Kuram Kitap
Yazar Komisyon
Basım Yeri İstanbul
Boyut 16X24
Basım Tarihi Ekim
Kağıt Tipi 1.hamur
Cilt Durumu Karton
Sayfa Sayısı 1512
ISBN 9786059637718
Basım Dili Türkçe
Ürün Özellikleri
YayınEvi Kuram Kitap
Yazar Komisyon
Basım Yeri İstanbul
Boyut 16X24
Basım Tarihi Ekim
Kağıt Tipi 1.hamur
Cilt Durumu Karton
Sayfa Sayısı 1512
ISBN 9786059637718
Basım Dili Türkçe